קואצ--ינג-ואתיקה--הקוד-האתי-של-ICF
 
 

 


 

 

 

 קואצ'ינג ואתיקה- הקוד האתי של ICF

דף הבית >> בלוג - מאמרים >> קואצ'ינג- Coaching >> קואצ'ינג ואתיקה- הקוד האתי של ICF
יום שישי 26 ביוני 2009

Share


קואצ'ינג (Coaching)

קואצ'ינג ואתיקה- הקוד האתי של ICFחלק 1: פילוסופיית האימון (
coaching) של ICF

 -ICFהפדרציה הבינלאומית לאימון-
קואצ'ינג (coaching), דוגלת בשיטת אימון המכבדת את הלקוח כמומחה בתחום עיסוקו ובחייו, ומאמינה שכל לקוח ניחן ביצירתיות, בתושייה והינו ישות שלמה. בהסתמך על בסיס זה, אחריותו של המאמן היא :
 • לגלות, להבהיר ולהיערך במקביל לרצונות הלקוח.
 • לעודד את גילויו העצמי של הלקוח.
 • להפיק מהלקוח פתרונות ואסטרטגיות אישיים.
 • להביא את הלקוח ללקיחת אחריות ולחייבו במתן דין וחשבון.

חלק 2 : הגדרת אימון עפ"י
ICF

אימון מקצועי הינו מערכת יחסים מתמשכת הגורמת ללקוח להפיק תוצאות יוצאות דופן בחייו, בעסוקו, בקריירה שלו, או בארגון בו הוא מועסק. באמצעות תהליך האימון, הלקוח מעמיק את הבנתו, משפר את יכולותיו, ומשפר את איכות חייו.

בכל פגישה, הלקוח בוחר את הנושא בו הוא רוצה להתמקד בשיחה, בעוד המאמן מאזן ותורם באבחנותיו ובשאלותיו מפגש זה מבהיר ללקוח מהן הפעולות שעליו לבצע, וגורם לו להוציא אותן לפועל.

האימון מאיץ את התקדמותו של הלקוח, ע"י כך שהוא מאפשר התמקדות ומודעות בתהליך הבחירה.

האימון מתמקד בנקודת ההתחלה של הלקוח ובנקודה הסופית אליה שואף הלקוח להגיע.

מאמנים החברים ומאמנים המוסמכים ע"י ארגון
ICF , מכירים בכך שתוצאות האימון תלויות בכוונות, בבחירות ובמעשים של הלקוח הנתמכים ע"י מאמציו ויישום תוכנית האימון של המאמן.


חלק 3: התקנים וההתנהלות האתית של
ICF

כמאמן :
 1. אני מצהיר שאנהג באופן שישקף בצורה חיובית את מקצוע האימון, ואמנע מלהתעסק בפעולות ובהצהרות העלולות להשפיע באופן שלילי על דעת הציבור באשר למקצוע האימון.
 2. אני מצהיר כי אמנע ביודעין מהצהרות פומביות כוזבות או מוליכות שולל, מטענות שקריות כתובות, המיוחסות למקצוע האימון.
 3. אני מצהיר שאכבד גישות אימון שונות, אכבד את המאמצים והתרומות של אחרים, ולא אציג אותם כשלי.
 4. אני מצהיר שאמנע משימוש שלילי ,הנובע מאופי האימון ,אשר עשוי להשפיע לרעה על הלקוח.
 5. אני מצהיר שאשאף להכיר בסוגיות אישיות העלולות לפגום וליצור סתירה ,העלולות להפריע לאימון, וליחסים הבינאישיים בין לקוח לבין מאמן. במקרה שהעובדות והנסיבות ידרשו זאת, אני אפנה מיידית בבקשת סיוע ובהתאם לכך אנקוט בפעולות הנדרשות בין אם זו השעיה או סיום האימון.
 6. כמאמן או מפקח למאמנים ולמאמנים עתידיים, אנהג בהתאם לקוד האתי של ICF בכל מצבי האימון והפיקוח.
 7. אני מצהיר שאני אנהל ואדווח על מחקר באופן הוגן ,ובמסגרת סטנדרטים מדעיים. המחקר שלי ילווה באישורים הנדרשים תוך מתן הסכמה והגנה סבירה לגופים המעורבים. כל מאמצי המחקר יתנהלו תוך הקפדה על שמירת החוקים בארץ בה המחקר נערך .
 8. אני מצהיר כי אצור במדויק, אשמור,אאחסן ואפטר מכל המסמכים הקשורים למקצוע האימון, באופן שאינו מסכן את סודיותו של המקצוע ומאמץ את החוק.
 9. אני מצהיר כי אשתמש במידע הקשר של ארגון ICF (כתובת דוא"ל, מספרי טלפון וכו..) רק על פי ההרשאה הניתנת ע"י ICF.
    התנהגות הולמת עם לקוחות
 1. אני מצהיר שאציב גבולות בהירים, הולמים ,בעלי רגישות תרבותית, אשר ימנעו מגע פיזי בלתי הולם עם לקוחותיי.
 2. אני מצהיר שאמנע ממעורבות מינית עם לקוחותיי.
 3. אני מצהיר שאערוך הסכם ברורים עם לקוחותיי, ואכבד את ההסכמים שנערכו בנוגע למערכת היחסים בין מאמן ללקוח.
 4. אני מצהיר שאוודא לפני או בזמן האימון כי הלקוח מבין את אופי האימון ואת גבולות הסודיות ,מבין את ההסכמים הכספיים והסכמים אחרים הנוגעים לאימון.
 5. אני מצהיר שאציג באופן מדויק את הכישורים, המומחיות ואת ניסיוני כמאמן.
 6. אני מצהיר שלא אטעה באופן מכוון או אבטיח הבטחות כוזבות ללקוח, בקשר לתמורות שיקבל הלקוח ממני או מתהליך האימון.
 7. אני מצהיר כי לא אמסור בידיעה מידע ו/או ייעוץ מטעים ללקוח.
 8. אני מצהיר שלא אנצל לרעה, בידיעתי, את מערכת היחסים בין המאמן לבין לקוח להפקת טובות הנאה אישיות, מקצועיות או כספיות.
 9. אני מצהיר כי אכבד את זכותו של הלקוח להביא לסיום את תהליך האימון בכל שלב שהוא. אהיה ערני לכך שהלקוח אינו מפיק יותר תועלת מהאימון.
 10. אני מצהיר כי במידה ואניח כי הלקוח עשוי להפיק תועלת רבה יותר באמצעות מאמן אחר, או שיטה אחרת, אמליץ על כך ללקוח.
 11. אני מצהיר כי אמליץ ללקוח לפנות לשירותים מקצועיים אחרים במידה ואריך כי התנאים מחייבים זאת.
 12. אני מצהיר שאנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לידע את הרשויות המוסמכות במידה והלקוח חושף כוונות העלולות לסכן אותו או אחרים.

  חיסיון לקוח /פרטיות
 13. אני מצהיר שאכבד כל מידע שיימסר על ידי הלקוח, למעט מקרים שבהם הלקוח מתיר לי להעביר את המידע, או מידע שעלי למסור על פי החוק.
 14. אני מצהיר כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח, לפני שחרור מידע או סימוכין הכוללים כל פרט מזהה על הלקוח.
 15. אני מצהיר כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח לפני שאמסור כל מידע אודות הלקוח לאדם שממנו אני אקבל פיצוי או שיפוי.

  ניגוד עניינים
 16. אני מצהיר שאמנע ככל שניתן מניגוד עניינים ביני לבין הלקוח.
 17. במידה ועלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים ,אדון במצב עם הלקוח על מנת להביא לפתרון הבעיה, כשלנגד עיניי תהיה טובת הלקוח.
 18. אני מצהיר שאגלה או אחשוף בפני הלקוח, כל פיצוי אפשרי או עתידי שינתן לי ע"י גוף שלישי שאליו הלקוח הופנה.
 19. אני מצהיר כי אמיר שירותים, טובין (סחורות) או תשלומים רק במידה ולא יפגמו במערכת היחסים לקוח מאמן

חלק 4: ההתחייבות האתית
ICF
כמאמן מקצועי, אני מאשר ומסכים לכבד את ההתחייבויות האתיות שלי כלפי מתאמנים ועמיתים שלי ולציבור הרחב. אני מתחייב להסכים עם הקוד האתי של ICF, להתייחס לאנשים בכבוד כבני אדם שווים ועצמאיים, ולהדגים את הסטנדרטים הללו של המקצוע קואצ'ינג  (Coaching)עם מי שאני מאמן. אם אפר את ההתחייבות האתית בכל חלק מקוד האתי של ICF, אני מסכים ש-ICF אחרי שיקול דעת יראה בי אחראי על הנעשה. אני מסכים שיכולתי להיות אחראי ל- ICF בכל הפרה יכולה לכלול איבוד של חברותי ב- ICF ו/או המלצה.


באהבה ובהערכה :)
יואב זילכה
 
אהבת את המאמר? שתף את האנשים היקרים בחייךShare                   
רוצה ליהנות ממאמרים, טיפים, סרטונים ותכנים מעוררי השראה
ואפילו לקבל ספרון שכתב יואב זילכה במתנה?
הירשם עכשיו כחבר באתר:
www.MentorMe.co.il


 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
חזרה למעלה
  דף הבית  |  מנטור  |  מאמן אישי  |  אימון עסקי  |  קואצ'ינג  |  הצלחה  |  coaching  |  מנטורינג  |  התפתחות אישית  |  מדיטציה  | מנטור אישי  | מנטור עסקי  
© כל הזכויות שמורות ליואב זילכה - Mentor Me                                
  יעוץ זוגי  |  עוגות יום הולדת  |  מתנה  |  מאמנים אישיים  |  מורה למדיטציה  |  האזנה  |  מדיטציה  
 
לייבסיטי - בניית אתרים